آکادمی ایران - آلمان

 

آکادمی توف ایران-آلمان با تکیه بر کادر متخصص خود و دانش موجود در گروه توف نوُرد ایران و همچنین با استفاده از مزیت های عضویت در گروه TÜV NORD روند توسعه فعالیت های خود را در سال های گذشته پیمود.

 

هم اكنون آکادمی توف ايران-آلمان با توجه به مجموعه دانش، مهارت‌ها و تجربه خود و همکاری مستمر با بسیاری از سازمان‌های توانمند بین‌المللی از طرف اکثر حوزه‌های صنعتی و خدماتی کشور به عنوان یک مرجع قابل اعتماد و در برخی موارد منحصر به فرد شناخته می‌شود.

 

در گروه توف نورد ایران دو بخش سازمانی آموزش و پروژه های بهبود عملکرد در قالب شخصيت حقوقي آكادمی توف ايران-آلمان سازماندهی شده اند.آكادمی توف در طی 12 سال فعاليت خود و با ارائه خدمات ممتاز و متمايز توانسته است جايگاه خود را به عنوان يك سازمان كليدی در ارائه دانش و راهكار هاي اجرايی مرتبط در حوزه هاي اصلي كسب و كار خود مطرح نمايد.آكادمی به منظور دستيابی به دانش فنی به روز و سرآمد در هر كجا كه مقتضی بوده است از همكاری با شركت های تراز اول بين المللی استفاده می نمايد.همواره اين همكاری به گونه ای سازماندهی شده كه در نتيجه آن دانش فنی به همكاران آكادمی منتقل شده و توانمندی منحصر به فردی را در آكادمی ايجاد نمايد.

 

حرکت رو به رشد سازمان‌های ایران، تغییرات سریع محیط و تکنولوژی و افزایش رقابت در سطح ملی و بین‌المللی در سال‌های اخیر نیاز سازمان‌ها را به توانمندسازی پرسنل خود بیش از پیش افزایش داده است. عمده سازمان‌ها به دنبال آموزش‌هائی بوده و هستند که علاوه بر انتقال مفاهیم تئوری مرتبط بتوانند مفاهیم را به صورت کاملاً کاربردی در اختیار پرسنل آن‌ها قرار داده به گونه‌ای که افراد آموزش دیده بتوانند آموخته‌های خود را به اجرا گذاشته و به بهبود عملکرد سازمان منجر گردند.