برندTÜV ®
-

 

برَند TÜVیک علامت تجاری ثبت شده محفوظ و متعلق به سازمان‌های TÜV و VdTÜV (اتحادیه توف های آلمان) می باشد. این برَند بسیار شناخته شده است و مشخص کننده شرکت‌های بازرسی و پایش فنیTÜV می باشد که تنها می تواند توسط اتحادیه بازرسی و پایش فنی (TechnischerÜberwachungsVerein-TÜV) و یا شرکت‌های تابعه TÜVمورد استفاده قرارگیرد.

 

از آنجا که ثبت رسمی آن در دفتر حق انحصاری و علائم تجاری آلمان (Patent-und Markenmat Deutsches (DPM و دفتر هماهنگ سازی بازار داخلی اروپا(Harmonisierungsamtfür den EuropäischenBinnenmarkt (HABM و دفاتر علائم تجاری متعدد در دیگر کشورها انجام شده است و برَند بدین ترتیب در سراسر جهان محفوظ می باشد.

 

شرکت‌های TÜV از شهرت فوق‌العاده آن با توجه به بی‌طرفی و تخصص در بخش‌های مختلف کسب و کار برخوردار هستند. این موضوع از مشخصات بارز برَند TÜVو ارزش گذاری بالایی که برای آن وجود دارد، به شمار می آید.