گواهی تایید صلاحیت و مجوز فعالیت شرکت TÜV NORD Iran توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

شرکت TÜV NORD Iran  افتخار دارد خدمات:
•    ارزیابی شرایط فنی و بهداشتی واحدهای تولیدی صنایع غدایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
و
•    بازرسی دیداری فروش آزاد
را از طریق بیش از 150 نمایندگی و شرکت در شبکه وسیع بین المللی TÜV NORD  در کلیه کشورها با بالاترین سرعت و کیفیت و بهینه ترین هزینه بانجام رساند.
برای تماس و دریافت این خدمات لطفا با دفتر قراردادهای بخش صدور گواهینامه شماره تماس 88737684 داخلی 311 و 312 یا ایمیلcontractoffice@tuvnordiran.com تماس حاصل فرمایید.
پیوست: نامه تایید صلاحیت و مجوز فعالیت شرکت TÜV NORD Iran  توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران – سازمان غذا و دارو