آموزش

 

آکادمی توف با هدف برآورده نمودن نیاز موجود در بازار اقدام به طرح‌ریزی و ارائه طیف وسیعی از دوره‌های آموزشی مرتبط با حوزه‌های فعالیتی گروه TÜV NORD نموده است.

 
آموزش‌های آکادمی توف در دو حوزه اصلی زیر ارائه می‌گردد: 

 


1-   آموزش‌های مرتبط با سیستم‌های مدیریتی مبتني بر استانداردهاي متفاوت بين‌المللي/صنفي (كيفيت / محيط زيست / ايمني / انرژي /تجهیزات پزشکی و  ...)


2-   آموزش‌های مرتبط با بازرسی فنی، جوش و تست‌های غیر مخرب NDT
 

هم اینک آکادمی بیش از 300 عنوان دوره آموزشی را به صورت منظم برنامه‌ریزی و اجرا مي‌نماید. تمامی این دوره‌ها طبق یک برنامه مدون و با در نظر گرفتن بازخور فراگیران، توسط مدرسان و کادر هیات علمی آکادمی بازنگری شده و تلاش می‌گردد تا مطابق با آخرین دانسته‌ها به روزآوری گردد.

آکادمی توف در برخی از آموزش‌های خود با هدف انتقال دانش فنی جدید یا صدور گواهینامه‌های خاص از سازمان‌های همکار خود در خارج از کشور استفاده می‌نماید. برخی از این سازمان‌ها عبارتنداز:

 

 

•   موسسه Associate Nigel Bauer  انگلستان برای صدور گواهینامه های سرممیزی ثبت شده در IRCA .

 

•   مرجع اعتباردهی آزمایشگاه‌ها در کشور آلمان و  DAP برای برگزاری دوره‌های تربیت ارزیاب رسمی بر اساس استاندارد ISO 17025

      

•   انستیتو آمار هند ISI  برای برگزاری دوره‌های کمربند سبز (Green Belt)، کمربند مشکی (Black Belt) و کمربند مشکی ارشد (Master Black Belt)  شش سیگما.

 

•   شرکت QMS-AG  برای برگزاری دوره‌های مختلف جدید آموزشی در حوزه مدیریت کیفیت جامع و سرآمدی

 

•   شرکت One/TÜV/BV  برای برگزاری دوره‌های استاندارد  ASME

 

•   شرکت TÜV NORD Asia Pacific  برای برگزاری دوره‌های مدیریت امنیت اطلاعات ثبت شده در IRCA

 

•   بنیاد اروپائی مدیریت کیفیت  EFQM  برای برگزاری دوره‌های تحت اعتبار تربیت ارزیاب EAT و دوره‌های خود ارزیابي SAT