صدور گواهینامه

 

بخش خدمات صدور گواهينامه سيستم‌های مديريتی به عنوان پرسابقه‌ترين بخش سازمانی TÜV NORD Iran از سال 1376 فعاليت خود را در ايران آغاز نموده است.

 

انجام ارزيابی و صدور طيف وسيعی از گواهينامه‌های سيستم‌های مديريتی در ايران و آسيای ميانه در چارچوب ضوابط بين‌المللی و در هماهنگی با شركت TÜV NORD CERT GmbH  آلمان فعاليت عمده اين حوزه را تشكيل می‌دهد. اگرچه صدور گواهينامه‌های با اعتبار ملی و يا ضوابط درون‌سازمانی نيز از ديگر فعاليت‌های اين معاونت می‌باشد.

 

در حال حاضر بخش خدمات صدور گواهینامه به عنوان یک معاونت مستقل با فرآیندهای عملیاتی زیر عمل می‌نمایند:

 

 

   1- امور مرتبط با بازاريابی، درخواست‌ها، پيشنهادها و عقد قرارداد در مديريت امور قراردادها

   2- برنامه‌ريزی و هماهنگی انجام مميزی‌ها در مديريت طرح‌ريزی و هماهنگی مميزی‌ها

   3- انجام امور مرتبط با مميزان، كنترل و تایید صحت مميزی‌ها، آرشيو مدارك و پيگيری صدور گواهينامه در مديريت ثبت و صدور

   4- پايش دیسیپلین‌های تخصصی توسط مديران محصول (سیستم‌های مدیریتی خاص)

 

 

بخش صدور گواهینامه دارای سیستم مدون کیفیت مبتنی بر ISO 9001، ISO 17021 ،(ISO Guide 62)  می‌باشد.