آموزش

آکادمی توف با هدف برآورده نمودن نیاز موجود در بازار اقدام به طرح‌ریزی و ارائه طیف وسیعی از دوره‌های آموزشی مرتبط با حوزه‌های فعالیتی گروه TÜV NORD نموده است.
 آموزش‌های آکادمی توف در سه حوزه اصلی زیر ارائه می‌گردد:
 1-   آموزش‌های مرتبط با سیستم‌های مدیریتی مبتني بر استانداردهاي متفاوت بين‌المللي/صنفي (كيفيت / محيط زيست / ايمني / ریسک/ مدیریت کسب و کار/ انرژي /تجهیزات پزشکی و  ...)
2-   آموزش‌های مرتبط با بازرسی فنی، جوش و تست‌های غیر مخرب NDT
 3- آموزش های میان مدت و بلند مدت در قالب دوره های Program  و MBA/DBA در حوزه های کیفیت، کسب و کار و ....
بخش آموزش گروه توف نورد ایران در طی فعالیت خود ده¬ها هزار نفر از کارشناسان و مدیران کشور را از بیش از چهار هزار سازمان و شرکت صنعتی و خدماتی آموزش داده است. در حال حاضر آکادمی توف ایران-آلمان با ارائه بیش از 400 عنوان دوره آموزشی، تلاش در حرکت به سمت تحقق چشم انداز خود می-نماید. تمامی این دوره‌ها طبق یک برنامه مدون و با در نظر گرفتن بازخور فراگیران، توسط مدرسان و کادر هیات علمی آکادمی بازنگری شده و تلاش می‌گردد تا مطابق با آخرین دانسته‌ها به روزآوری گردد.
آکادمی توف در برخی از آموزش‌های خود با هدف انتقال دانش فنی جدید یا صدور گواهینامه‌های خاص از سازمان‌های همکار خود در خارج از کشور استفاده می‌نماید. برخی از این سازمان‌ها عبارتنداز:
•   موسسه TÜV NORD Cert   آلمان برای صدور گواهینامه های سرممیزی ثبت شده در IRCA .
 •   مرجع اعتباردهی آزمایشگاه‌ها در کشور آلمان Dakks ، برای برگزاری دوره‌های تربیت ارزیاب رسمی بر اساس استاندارد ISO 17025
   •   موسسه ROI institute کانادا برای برگزاری دوره‌های مختلف جدید آموزشی در حوزه بازگشت از سرمایه Return on Investment و تربیت متخصص محاسبه بازگشت از سرمایه Certified ROI professional
 •    انستیتو آمار هند ISI  برای برگزاری دوره‌های کمربند سبز (Green Belt)، کمربند مشکی (Black Belt) و کمربند مشکی ارشد (Master Black Belt)  شش سیگما.
 •    موسسه JURAN Global برای برگزاری دوره‌های مختلف جدید آموزشی در حوزه مدیریت کیفیت و شش سیگمای ناب
   • شرکت TÜV NORD Asia Pacific برای برگزاری دوره‌های مدیریت امنیت اطلاعات ثبت شده در IRCA
 •    شرکت بین المللی IES برای برگزاری دوره‌های مختلف در حوزه مدیریت دارائیها ASSET Management