فرمهای درخواست خدمات برای بخش صدور
در صورت تمایل می توانید فرم های مخصوص درخواست خدمات صدور گواهینامه مربوط به سازمان خود را از طریق پیوندهای زیر دریافت نموده و آنها را برای واحد صدور گواهینامه ارسال نمایید.
 
 
File<<

فرم درخواست صدور گواھینامه سیستم(ھای) مديريتی برای  سازمان‌ھای تولیدی

File<<

فرم درخواست صدور گواھینامه سیستم(ھای) مديريتی برای سازمان‌ھای خدماتی

 File<< Questionnaire in preparation for an audit according to  IRIS (International Railway Industry Standard)

 

 

فرم درخواست خدمات


1. مشخصات سازمان / Company Profile:
نام سازمان / Name of Organization: * نام مدیرعامل / Managing Director: *
نام نماینده مدیریت در سیستمهای مدیریتی / Name of the management agent system(s) of administration: *
آدرس رسمی سازمان / The official address:
کد پستی / Postal Code: تلفن / Phone Number: نمابر / Fax Number:
تلفن جهت تماس / Phone Number for contact: پست الکترونیک / EMAIL: *

2. محل اصلی تولید / ارائه خدمات / Sites of production / services:
آدرس / Address:
فعالیت / Level:
آدرس / Address:
فعالیت / Level:
آیا سازمان بجز در محل آدرس رسمی و محل اصلی فوق در سایتهاي دیگري به تولید / ارائه خدمات می پردازد؟
بله / YES خیر / NO

3. نوع درخواست / Type of Request:*
1. ISO 9001:2015 2. ISO 14001:2015 3. OHSAS 18001 4. ISO 50001 5. ISO/TS 29001
6. HSE-MS 7. IATF 16949 8. ISO 27001 9. ISO 22000 10. HACCP
11. FSSC 22000 12. BRC Food 13. BRC Packing 14. IFS 15. GMP
16. SA 8000 17. ISO/TS 22163/ IRIS 18. ISO/ IEC 20000 19. ISO 29990 20. ISO 22301
21. ISO 55001 22. ISO 9001:2008 23. ISO 14001:2004 24. ISO 21500 25. ISO 28000
26. ISO 31000 27. ISO 3834 28. ISO 10001 29. ISO 10002 30. ISO10003
31. ISO 10004 32. ISO 10015 33. ISO 10006 34. 5S 35. ISO 45001:2018
36. ISO 31000:2018 37. ISO 10002:2018 38. ISO 10004:2018 39. IRIS 40. دیگر - Other

4. اطلاعات عمومی / General Information:
زمینه فعالیت سازمان / Fields of activity:
محصولات تولیدي - خدمات سازمان که در دامنه کاربرد سیستم (هاي) مدیریتی قرار می گیرند / Products - Services organizations in the scope of the system (s) of management are:
آیا شما مشتري فعلی شرکت TUV NORD هستید؟ / You are a current customer TUV NORD company?: بله / YES خیر / NO
آیا سازمان مسئولیت طراحی محصولات / خدمات خود را به عهده دارد? / Does the organization responsible for designing products / services is your responsibility?: بله / YES خیر / NO
تعداد کل کارکنان سازمان (شامل کارکنان فصلی، نیمه وقت، موقت و تامین نیرو (پیمانکار)) / The total number of employees (including seasonal employees, part-time, temporary and power supply (contractor)):
تعداد شیفت کاري سازمان / The number of shift organization:
تعداد کل پرسنل سازمان که در دامنه کاربرد سیستم (هاي) مدیریتی مورد درخواست قرار می گیرند / The total number of personnel in the scope of the system (s) requested by management are:
در صورت دارا بودن گواهینامه سیستم(هاي) مدیریتی، لطفاً اطلاعات مرتبط در جدول زیر را تکمیل فرمایید / Having the certification system (s), management related information, please complete the following table: بله / YES خیر / NO
تاریخ تقریبی مورد نظر جهت آغاز فرآیند ممیزي / The approximate date for the start of the audit process:

5. چگونه با خدمات صدور گواهینامه شرکت TÜV NORD آشنا شده اید / How're know with the certification company TÜV NORD:
مشاور / Consultant - نام مشاور / Consultant Name:
دوره آموزشی / Training - نام دوره آموزشی / Course Name:
تبلیغات / Advertising - نام رسانه / Media Name:
ISIRI / ISIRI - سایر / Other:
لطفا" کاتالوگ اطلاعاتی سازمان را به همراه فرم تکمیل شده ارسال فرمایید: